روزنامه های کابل: یکشنبه 22 جوزا

سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به پاکستان و آینده همکاری میان دو کشور در مبارزه با تروریسم، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار به بهانه سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به پاکستان، روابط دو کشور را ارزیابی کرده و نوشته که شماری از مقامات دولتی افغانستان عمدتا تلاش دارند تا روی نقش پاکستان در بی ثبات کردن افغانستان پرده بیاندازند.

این روزنامه نوشته که در دیدار سران دو کشور در اسلام آباد، مقامات پاکستانی این پیام را رساندند که کشورشان به فکر بهبود اوضاع افغانستان است و به نوشته روزنامه، مقامات افغان نیز "سر خود را به علامت تائید جنباندند."

ماندگار همچنین تشکیل کمیسیون مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را یک اقدام "بی ارزش" توصیف کرده و نوشته که مقامات دو کشور تلاش دارند تا "جهان را سرگردان یک دروغ دیگر" کنند.

روزنامه هشت صبح نیز از تشکیل این کمیسیون مشترک انتقاد کرده و نوشته که نسبت به کارآیی آن، شک و تردیدهای زیادی وجود دارد.

این روزنامه نوشته که سیاست های پاکستان را در قبال کشورهای چون افغانستان، نظامیان این کشور تعیین می کنند و در این میان، تشکیل هر گونه کمیسیونی از جانب حکومت غیرنظامی پاکستان بی معنا است.

نویسنده هشت صبح باور دارد که حکومت پاکستان، از بیم کودتای نظامی، ناچار است به هر آنچه که ارتش این کشور می گوید عمل کند و از سوی دیگر، به نوشته روزنامه، دولت افغانستان نیز به حدی ضعیف است که توان وارد کردن فشار بر نظامیان پاکستانی را ندارد و در این راستا، تنها مجبور است منتظر واکنش جامعه جهانی باشد.

روزنامه چراغ نوشته است که تشکیل کمیسیون مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان، تا زمانی نتیجه مثبت نخواهد داد که مقامات پاکستانی "صداقت" خود را در عمل ثابت کنند.

این روزنامه ادعا کرده که شورشیانی که در افغانستان دست به حملات می زنند، در خاک پاکستان زندگی می کنند و نویسنده تاکید کرده است که بازداشت و تحویل دادن این افراد به دولت افغانستان، می تواند نخستین اقدام پاکستان در زمینه جلب اعتماد افغانستان و جهان باشد و نشان دهد که این کشور در مبارزه با تروریسم و آوردن صلح به منطقه متعهد است.

روزنامه اراده، پاکستان را مهره اصلی تحولات در منطقه توصیف کرده و نوشته که مقامات افغان می دانند که اگر پاکستان نخواهد، تلاشهای آنها برای آوردن صلح در افغانستان بی نتیجه خواهد ماند.