روزنامه های کابل: دوشنبه 23 جوزا

ادامه اعتراض مجلس نمایندگان به تاخیر در معرفی وزرای پیشنهادی و روابط افغانستان و پاکستان، از مسایل اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود به "اعتراض خاموش" مجلس نمایندگان افغانستان به عدم معرفی وزرای پیشنهادی از سوی حکومت پرداخته و نوشته که بعید است چنین اعتراضهایی حکومت را وادار به معرفی وزرای پیشنهادی کند.

نویسنده ماندگار افزوده که حکومت افغانستان "زبان اعتراض مدنی" را بلد نیست و مجلس نمایندگان نباید انتظار داشته باشد که سکوت اعتراضی آنها، به عنوان وسیله فشار بر حکومت تلقی شود.

این روزنامه نوشته در مقابل، آقای کرزی در برخورد با مسایل پارلمان از دست بالایی برخوردار است چون علاوه به سایر مسایل، حالا دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی نیز مانند "شمشیر بران" بر سر اعضای مجلس قرار دارد تا به نوشته روزنامه، "زبان درازترین نمایندگان نیز زبان بسته شوند."

روزنامه افغانستان ابراز نگرانی کرده است که روابط پارلمان و حکومت افغانستان با گذشت هر روز پرتنش می شود.

این روزنامه نوشته که بی اعتمادی میان پارلمان و حکومت از زمان تشکیل پارلمان دوم تا حالا وجود داشته و تلاشی برای برطرف کردن این بی اعتمادی صورت نگرفته است.

نویسنده انتقاد کرده که حکومت و پارلمان افغانستان، به عنوان دو نهاد معتبر کشور، در شرایطی که افغانستان در بحرانی ترین وضعیت قرار دارد، به جای اینکه به فکر بهبود اوضاع باشند، درگیر تنشهای سیاسی برای منافع شخصی و گروهی خود هستند.

روزنامه افغانستان افزوده که روند مذاکره با طالبان و انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، دو موضوع داغ روز است که رسیدگی درست به آن، نیازمند همکاری میان نهادهای دولتی کشور است، اما به نوشته روزنامه، در صورتی که جنجالها میان پارلمان و حکومت کماکان ادامه داشته باشد، وضعیت افغانستان از این هم بحرانی تر خواهد شد.

روزنامه چراغ نیز همین مسئله را بررسی کرده و نوشته که با گذشت هفت ماه از آغاز به کار مجلس دوم، این نهاد هنوز نتوانسته خود را به عنوان یک نهاد معتبر ملی تبارز دهد.

این روزنامه نوشته که نمایندگان مجلس در این مدت تنها به فکر حفظ کرسی خود در پارلمان و لغو دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی بوده اند و به مسایل مهم کشور توجهی نداشته اند.

نویسنده افزوده که این برخورد، پارلمان را در "حاشیه مسایل ملی" قرار داده است.

روزنامه هشت صبح نوشته که توافقنامه ترانزیت و تجارت که اخیرا میان مقامات افغانستان و پاکستان امضا شد، نکته تازه ای در خود ندارد.

این روزنامه نوشته که همکاری اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان، مسئله ای است که بارها مقامات دو کشور به آن تاکید کرده اند و حالا توافقنامه ای نیز که در این راستا امضا شده، عین همین تعهدات را تکرار کرده است.

نویسنده هشت صبح افزوده که مشکل اصلی در عمل است و اینکه مقامات پاکستانی، به آنچه که در مورد بهبود روابط اقتصادی با افغانستان گفته اند، صادقانه عمل نکرده اند.

روزنامه سرنوشت نوشته است که حوادث اخیر در پاکستان، از جمله کشته شدن اسامه بن لادن و الیاس کشمیری در این کشور، شرایط را به شکلی تغییر داده که پاکستان مجبور است با افغانستان اعلام همکاری کند.

اما روزنامه افزوده که شک و تردیدهای زیادی وجود دارد که پاکستان تعهدات خود را در عمل پیاده کرده و واقعا در راستای تامین امنیت در منطقه و افغانستان تلاش کند.