روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۲۵ جوزا

روزنامه های چاپ امروز کابل سفر اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به پاکستان و مسائل مربوط به مصالحه با طالبان را در محور بحث های اصلی خود قرار داده اند.

آقای کرزی روز جمعه ۲۰ جوزا/خرداد برای سفری دو روزه وارد اسلام آباد شد و هدف اصلی این سفر جلب حمایت پاکستان از روند گفتگو با طالبان بوده است. در این سفر کمیسیون مشترک صلح هر دو کشور آغاز به کار کرد.

آرمان ملی با اشاره به گفتگوهای اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد، نوشته که مقامهای دولت افغانستان پس از بازگشت از پاکستان، مردم را امیدوار کردند که پاکستان پس از این در زمینه تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری می کنند.

آرمان ملی اما در ادامه مطلب خود بر اساس طلاعات منابعی که نویسنده آن را "موثق" خوانده، نوشته که هیئت افغانی با "دستهای خالی" از پاکستان بازگشته و نظامیان پاکستانی در مورد همکاری خود در زمینه مصالحه با طالبان "پاسخ منفی" داده اند.

به نوشته این روزنامه، نظامیان پاکستانی به هیئت افغانی گفته اند در حالی که آنها خود درگیر جنگ با طالبان پاکستانی هستند، چگونه می توانند از روند مصالحه طالبان افغان با دولت افغانستان حمایت کنند. نویسنده افزوده که مقامهای افغان این موضوع را با مردم در میان نگذاشته اند.

آرمان ملی در ادامه تاکید کرده که بهتر این بود که هیئت افغان به جای "اغفال اذهان مردم"، با "صداقت" می گفتند که مشکل ما با طالبان هنوز حل نشده و در این زمینه امیدواری وجود ندارد. نویسنده افزوده که نظامیان پاکستان از طالبان به عنوان "ابزار" استفاده می کنند و حاضر نیستند که آنها را به آسانی از دست بدهند.

اما روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود با عنوان "توافقات افغانستان و پاکستان راهکار و سرآمد صلح و ثبات" نوشته که توافقات به دست آمده می تواند "راهکار سازنده ای" باشد که تامین صلح و ثبات را در هر دو کشور در پی داشته باشد.

به باور انیس، با اجرای مواد اعلامیه مشترک رهبران دو کشور در پی گفتگوهای آنها در اسلام آباد، صلح نه تنها در افغانستان و پاکستان، بلکه در منطقه تامین خواهد شد. روزنامه تاکید کرده که اجرای توافقات رهبران دو کشور، بهبود اوضاع اقتصادی هر دو کشور را هم در پی خواهد داشت. هفته نامه نخست در شماره تازه خود به نقل از یک "منبع آگاه" نزدیک به دولت و شورای عالی صلح، که نخواسته نامش فاش شود، نوشته که گروه های طالبان، حزب اسلامی و شبکه حقانی پیش شرطهای تازه ای را برای آغاز گفتگو با دولت افغانستان مطرح کرده اند.

به نوشته این نشریه، رهبران گروه های شورشی به طور مشخصی خواسته اند که فعالیت های برخی رسانه ها "متوقف" شوند، آزادی های زنان هم "محدود شوند" و صدای برخی نهادهای مدنی که به نظر آنها با "سرمایه خارجی ها" شعار اجرای عدالت و رعایت بشر را سر می دهند، "خاموش شود".

به نظر نخست، فشارهایی که اخیرا بر برخی رسانه ها از سوی شورای علمای افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعمال شده هم کاری است که ممکن است با خواست های تازه رهبران شورشیان ارتباط داشته باشد.

هفته نامه نخست افزوده که این خواست های شورشیان حدود یک ماه پیش در گفتگوهای نمایندگان این سه گروه شورشی با نمایندگان دولت افغانستان، که "بیشتر روحانیان بانفوذ" و برخی از آنها از اعضای سابق گروههای شورشی هستند، مطرح شده است.

روزنامه افغانستان در مقاله ای نوشته که اگر هزینه های مالی و جانی که در ده سال اخیر برای حفاظت از نظام کنونی افغانستان مایه گذاشته شده، در گفتگو و مصالحه با طالبان "کاملا به فراموشی سپرده شود، بسیار غم انگیز و فاجعه بار است".

نویسنده مقاله تاکید کرده که گفتگو با طالبان باید در چهارچوب قانون اساسی افغانستان و اصول نظام کنونی کشور صورت گیرد و نه خارج از آنها – امری که به نوشته روزنامه، شخصیت های ملی و سیاسی کشور هم بر آن تاکید دارند.

روزنامه افغانستان در ادامه هشدار داده که اگر قانون اساسی و ارزشهای نظام در مصالحه با طالبان در نظر گرفته نشود، دیگر هیچ وقتی در کشور صلح و ثبات واقعی شکل نخواهد گرفت. به نظر نویسنده، در آن صورت تضمینی وجود ندارد که دیگران هم مانند طالبان دست به سلاح نبرند.

روزنامه تاکید کرده که بسیار ضروری است که در مسیر مصالحه با طالبان باید گام های دقیق و با دوراندیشی تمام برداشته شود تا چنین صلحی خود آغازی دیگر برای بی ثباتی و تفرقه در جامعه نباشد.

مطالب مرتبط