'افغانستان خطرناکترین کشور جهان برای زنان است'؛ نظرات شما

افغانستان "خطرناکترین محل" برای زنان شناخته شده، اگر چنین است، چه کسانی و چه چیزهایی در این رابطه مسئول‌اند؟

در نظرخواهی از کارشناسان مسایل جنسیتی در مورد وضعیت زنان در کشورهای مختلف، افغانستان به عنوان "خطرناکترین محل جهان زنان معرفی شده است.

درا ین نظر خواهی ۲۱۳ کارشناس از پنج قاره نظر داده‌اند.

این تحقیقات توسط بنیاد رویترز - تامسون انجام شده و نتیجه گرفته است که خشونت علیه زنان، کمبود امکانات بهداشتی و فقر در افغانستان دست به دست هم داده است تا بدترین شرایط را برای زنان این کشور ایجاد کند.

پس از افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و پاکستان از نظر بدی وضعیت زنان در رده‌های دوم و سوم قرار می گیرند و هند، به واسطه تعداد قابل توجه قتل نوزادان دختر و گستردگی "تجارت جنسی"، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.سومالی هم در ردیف پنجم است.

آنتونیلا نوتاری، رئیس گروه "زنان تغییر" گفته است: "ادامه تنش و نا امنی، حملات هوایی ناتو و ارزشهای فرهنگی موجود، دست به دست هم داده و افغانستان را به یکی از خطرناکترین مکان ها برای زنان تبدیل کرده است."

مونیک ویلا، رئیس بنیاد رویترز - تامسون می گوید: "این نظرخواهی نشان می دهد که 'خطرهای پنهان' چون عدم دسترسی به آموزش و پرورش و یا دسترسی اندک به امکانات بهداشتی، می تواند به اندازه خطرهای فیزیکی مانند تجاوز و قتل، کشنده باشد."

حالا این سوال مطرح می شود که اگر وضعیت از این قرار هست، چرا پس از تقریبآ ده سال حکومت دموکراتیک در افغانستان و حمایت کشور های بزرگ جهان از حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان در این کشور هنوز افغانستان در صدر فهرست خطرناکترین کشور های جهان برای زنان باقیمانده است؟

دیدگاه ها و پرسش های تان را می توانید از طرق ذیل با ما در میان بگذارید:

تلفن: ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

پیامک(اس ام اس):۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ Dari@bbc.co.uk ایمیل: