پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش غرب برای جدا‌سازی لیست تحریم‌های طالبان و القاعده

آمریکا در تلاش است فهرست تحریم های سازمان ملل علیه طالبان و القاعده را از هم جدا کند که هدف آن ترغیب طالبان به گفتگو بر سر صلح در افغانستان است.