پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان، "خطرناک‌ترین کشور جهان برای زنان"

نتیجه یک نظر سنجی نشان می‌دهد که افغانستان خطرناک‌ترین کشورجهان برای زنان است. این نظر سنجی می‌گوید که ادامه خشونت‌‎ها، دسترسی اندک به خدمات بهداشتی و فقر شدید از عوامل اصلی است. کشورهای کنگو و پاکستان در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

علی سلیمی از کابل گزارش می دهد.