پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر وزیر دفاع بریتانیا به افغانستان

وزیر دفاع بریتانیا در تازه‌ترین سفرش به افغانستان تاکید کرده ماموریت نظامی این کشور در افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴ تمام می‌شود. به گفته وزیر دفاع بریتانیا، ممکن است در اولین مرحله، سربازانی از افغانستان خارج شوند که در عملیات نظامی نقشی ندارند. در حال حاضر شمار سربازان بریتانیایی در افغانستان به بیش از یازده هزار میرسد.

خبرنگار ما ندا کارگر از کابل گزارش میدهد.