پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار درباره تخریب یک محوطه باستانی کابل در اثر حفاری

۱۰ سال پس از تخریب مجسمه بودا در بامیان افغانستان به دست طالبان، محوطه باستانی دیگری نزدیک کابل با تهدید روبرو شده است. اما این بار نه از طرف طالبان، بلکه یک شرکت چینی که برای حفر معدن به آنجا رفته است.

کوئنتین سامرویل گزارش می‌دهد