روزنامه های کابل: یکشنبه 29 جوزا

حملات روز گذشته در کابل و سخنرانی رئیس جمهور کرزی در گردهمایی جوانان، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار سرمقاله خود را به حملات روز گذشته طالبان در کابل اختصاص داده و نوشته که حکومت افغانستان هیچ برنامه ای برای سرکوب طالبان ندارد و زمینه ها برای مانوردهی این گروه در نقاط مختلف افغانستان فراهم است.

این روزنامه نسبت به ظرفیت نهادهای امنیتی افغانستان در خنثی سازی حملات طالبان قبل از اجرا، ابراز تردید کرده و به طعنه نوشته است که مقامات امنیتی افغانستان "همیشه با صدای انفجار از خواب بیدار شده و دست به کار می شوند."

نویسنده ماندگار افزوده که در چنین شرایطی، انتقال مسئولیت های امنیتی به نهادهای افغانستان خطرناک است و ادامه داده که خطر زمانی بیشتر می شود که "حکومت با این همه ساز و برگهای مشکوکش" کنترل تمامی افغانستان را از خارجی ها بدست بگیرد.

روزنامه افغانستان نوشته است که طالبان و القاعده برای زیر سوال بردن روند انتقال مسئولیت های امنیتی، اخیرا تلاش کرده اند شهرهای چون کابل را به شدت مورد حمله قرار دهند.

این روزنامه نوشته که حمله روز گذشته در کابل، در فاصله زمانی اندکی از حمله به ساختمان وزارت دفاع و بیمارستان نظامی کابل صورت می گیرد.

نویسنده افغانستان نسبت به ادامه این حملات ابراز نگرانی کرده و پرسیده که چه چیزی سبب شده تا طالبان با گذشت هر سال از حملات پیچیده تر و دقیق تری کار می گیرند؟ نویسنده پرسیده که آیا طالبان در این مدت توانسته اند ظرفیت های خود را بالا ببرند و یا اینکه ظرفیت جامعه جهانی و دولت افغانستان در مبارزه با این گروه به شدت پائین آمده است؟

روزنامه چراغ نوشته است که ادامه حملات طالبان در افغانستان با وجود تلاشهای دولت افغانستان و جامعه جهانی به مصالحه با این گروه، این را می رساند که هنوز در زمینه گفتگو و مذاکره با طالبان مشکلات عمیقی وجود دارد.

این روزنامه نوشته که سازمان ملل متحد خط طالبان را از القاعده جدا کرد، اما نخستین واکنش طالبان، حمله به شهر کابل بود.

نویسنده افزوده که یکی از دلایل این امر، می تواند عدم شفافیت در درخواستهای مصالحه با طالبان باشد و اینکه معلوم نیست دولت افغانستان در صورت مصالحه با طالبان، چه امتیازاتی را به طالبان قایل خواهد شد.

روزنامه هشت صبح به سخنرانی روز گذشته حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در "گردهمایی جوانان" نگاه انتقادی کرده و نوشته که در سراپای این سخنرانی، "هیچ حرف و سخن جدی وجود نداشت که بتوان در گردهمایی جوانان برای آن موجبی یافت."

این روزنامه نوشته که آقای کرزی از برگزاری لویه جرگه صحبت کرد، اما نگفت که آیا برای جوانان در این لویه جرگه سهمی قایل است یا نه؟ نویسنده افزوده که رئیس جمهور جوانان را به درس خواندن تشویق کرد، اما نگفت که "بی کفایتی اداره تحت فرمان او موجب محرومیت چه تعداد از جوانان از رفتن به دانشگاه شده است."

هشت صبح نوشته که جوانان حاضر در این گردهمایی نیز "هیچ سوال و چرایی" نداشتند و تنها به "کف زدن های بموقع و یا بی موقع" بسنده کردند.