روزنامه های کابل: سه شنبه 31 جوزا

اظهارات وزیر معارف افغانستان در مورد طالبان، اعدام دو نفر در زندان پلچرخی و برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود نوشته است که فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان، از موجودیت گروهی به نام "طالبان" انکار کرده و گفته است که حملات انتحاری و بمبگذاری ها "کار افراد است" نه کار یک گروه خاص به نام طالبان.

این روزنامه از ابراز چنین مسئله ای به شدت انتقاد کرده و نوشته که دولت افغانستان پیش از این طالبان را به دو گروه "خوب" و "بد" تقسیم می کرد، ولی حالا عملا موجودیت طالبان را انکار می کند.

هشت صبح افزوده که با این اعمال، طالبان و کارکردهای آنان در افغانستان "از حافظه و روان تاریخی مردم" پاک نخواهد شد.

روزنامه چراغ نوشته که آوردن صلح و پایان دادن به خشونتهای جاری در افغانستان، نیازمند اعتماد سازی است.

این روزنامه نوشته که اعلامیه اخیر سازمان ملل متحد که خط طالبان را از القاعده جدا کرد، می تواند گام مهمی در راه تامین ثبات در افغانستان باشد.

نویسنده چراغ افزوده که اگر سازمان ملل متحد و جامعه جهانی، از همان آغاز طالبان و القاعده را جدا از هم می دانستند، امروز وضعیت امنیتی در افغانستان به این حد خراب نمی بود.

روزنامه ماندگار از اعدام دو نفر از مهاجمان به شعبه ولایتی کابل بانک در شرق افغانستان استقبال کرده و نوشته با اعدام این افراد، عدالت اجرا شد.

نویسنده ماندگار سهم رسانه ها را در وارد کردن فشار بر حکومت برای اعدام این افراد مهم دانسته و نوشته که اگر این فشارها نمی بود، شکی نبود که این افراد از اعدام رهایی می یافتند.

این روزنامه نوشته که در عمر ده ساله حکومت افغانستان، این شاید انگشت شمار موردی است که در آن عدالت اجرا شده، و به نوشته روزنامه، تا حالا دهها مورد دیگر که افرادی در جنایات شبیه این دست داشته اند، از زندان رها شده و یا پرونده هایشان فراموش شده است.

نویسنده عدم مجازات چنین "جنایات" در ده سال گذشته را یکی از عوامل اصلی نا امنی ها و بی بند و باری در افغانستان دانسته است.

روزنامه دولتی انیس نوشته است که روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، فرصتی برای این نیروها است تا توانایی و قابلیت خود را نشان بدهند.

این روزنامه به نقل رئیس جمهوری نوشته که روند انتقال مسئولیت های امنیتی "برگشت ناپذیر" است که براساس برنامه تعیین شده، اجرا خواهد شد.

نویسنده انیس نوشته که بدون شک "سنگ اندازی هایی" از سوی شورشیان صورت خواهد گرفت تا روند انتقال با مشکلات روبرو شود، اما نویسنده افزوده که افغانستان برای رسیدن به فردای بهتر، باید آماده رویارویی با این گونه مشکلات و موانع باشد.