روزنامه های کابل: چهارشنبه، اول سرطان

برنامه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و دورنمای وضعیت افغانستان در نبود نیروهای خارجی، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود به برنامه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان پرداخته که قرار است جزئیات آن اواخر امروز از سوی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اعلام شود.

این روزنامه نوشته که اعلام این برنامه و مشخص کردن جزئیات آن، از اهمیت زیادی برای استراتژی جنگ علیه طالبان در افغانستان برخوردار است.

اما نویسنده هشت صبح به این باور است که اگر آمریکا با قضیه افغانستان از آغاز "سنجیده" برخورد می کرد، شرایط در افغانستان امروز تا این حد پیچیده نمی بود.

یکی از مسایل مهمی که به باور نویسنده، آمریکا از آغاز به آن بی توجه بود، "نقش پاکستان" در حمایت از گروه های تروریستی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بود که به نوشته روزنامه، زمینه ساز افزایش بحران شد.

روزنامه ماندگار به حملات راکتی در مناطق شرقی افغانستان پرداخته که ادعا شده است از خاک پاکستان صورت می گیرد.

نویسنده ماندگار پرسیده که در حالی که مقامات محلی افغان از کشته شدن غیرنظامیان در اثر این حملات خبر داده اند، چرا ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه سکوت کرده است؟

این روزنامه نوشته که افغانستان در سالهای اخیر نتوانسته در برابر فعالیت های تخریبی پاکستان، از خود یک کشور مستقل و مقتدر به نمایش بگذارد.

ماندگار افزوده که سکوت رهبری افغانستان در برابر حملات راکتی از خاک پاکستان، در شرایطی که آمریکا برای خروج از این کشور برنامه ریزی می کند، می تواند برای آینده افغانستان نگران کننده باشد و این سوال را به میان می آورد که آیا افغانستان در نبود نیروهای خارجی، قادر به دفاع از مرزهای خود خواهد بود؟

روزنامه افغانستان نسبت به آینده اقتصاد افغانستان در صورت خروج نیروهای خارجی از این کشور ابراز نگرانی کرده است.

این روزنامه نوشته که تا حالا جامعه جهانی، "کشتی درهم شکسته" اقتصاد افغانستان را هدایت کرده است، اما به باور نویسنده، زمانی که از نقش جامعه جهانی در اجرای برنامه های اقتصادی افغانستان کاسته شود، معلوم نیست وضعیت چگونه خواهد شد.

روزنامه آرمان ملی رهبری افغانستان را به "بی کفایتی و ناتوانی" متهم کرده و نوشته که سیاست های کنونی دولت افغانستان، مردم این کشور را به سوی تباهی می برد.

این روزنامه نوشته که اداره آقای کرزی در ده سال گذشته برنامه روشنی برای توسعه افغانستان نداشته است.

آرمان ملی افزوده که در بخش سیاست خارجی نیز، گاهی با یک کشور و گاه با کشور دیگری نزدیکی کرده و تازگی ها، به نوشته روزنامه، تلاشها بر این بوده است که روابط با پاکستان نزدیک تر شده و آمریکا منبع فساد خوانده شود.