پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با وزیر خارجه بریتانیا درباره کاهش نیروهای آمریکا در افغانستان

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، ضمن استقبال از اعلام برنامه کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان، آن را نشانه پیشرفت ها در این کشور خوانده است. وزیر خارجه بریتانیا که به کابل سفر کرده می گوید که این کار به معنی خروج آمریکا از افغانستان نیست. در حالی که تلاشهای دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان تشدید شده، آقای هیگ می گوید که این تلاشها باید یک روند افغانی باشد و افغانها برای مردم این کشور صلح بیاورند.

داود قاریزاده، خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل، با وزیر امور خارجه بریتانیا گفتگو کرده و ابتدا از واکنش او به اعلام برنامه کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان پرسیده است.