پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'پس از خروج نیروهای خارجی کمک به افغانستان ادامه خواهد یافت'

نمایندگان پنجاه کشور و سازمان کمک کننده اعلام کرده اند پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان همچنان به کمک رسانی به افغانها ادامه خواهند داد. این نمایندگان در نشستی دو روزه در کابل باهم دیدار کرده اند. قرار هست خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان از ماه آینده میلادی آغاز شود.

ندا کارگر از کابل گزارش می‌دهد