تصامیم دادگاه ویژه انتخاباتی افغانستان 'عملی شود'

مجلس نمایندگان حق نشر عکس AP
Image caption اعضای مجلس تشکیل دادگاه ویژه انتخاباتی را غیرقانونی می دانند

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می گوید، کمیسیون انتخابات افغانستان باید تصامیم دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی را عملی کند.

این کمیسیون، که صلاحیت تفسیر قانون اساسی افغانستان را دارد، در مورد اینکه تشکیل چنین دادگاهی قانونی یا غیرقانونی، ابراز نظر مشخصی نکرده است.

اما می گوید، ماده یکصد و سی و چهارم قانون اساسی، دادستانی کل می تواند "موارد جرمی" را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

با اینهمه، مجلس نمایندگان افغانستان گفته است که قانون اساسی تنها صلاحیت بررسی موارد جرمی را به دادستانی کل داده است و تشکیل دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی و تغییر نتایج انتخابات در صلاحیت دادستانی کل نیست.

قانون انتخابات افغانستان نیز کمیسیون مستقل انتخابات را مرجع نهایی تائید و اعلام نتایج انتخابات معرفی کرده است.

مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان می گویند، دادگاه ویژه صلاحیت قانونی برای تغییر نتایج انتخابات را که از سوی کمیسیون انتخابات تائید شده، ندارد.

دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی که به دستور حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان تشکیل شد، اخیرا شصت و دو نفر از اعضای مجلس نمایندگان را به تقلب در انتخابات متهم و عضویت در مجلس را از آنان سلب کرد.

این دادگاه می گوید تمامی آرای انتخابات پارلمانی را از نو شمرده و نتیجه گرفته است که شماری از اعضای کنونی مجلس، با تقلب در آرای انتخاباتی، توانسته اند وارد مجلس شوند.

قرار است شصت و دو نفر دیگر از افرادی که براساس تحقیقات دادگاه ویژه، آرای بلندتری در انتخابات بدست آورده بودند، به مجلس نمایندگان معرفی شوند.

اما مجلس نمایندگان افغانستان این تصمیم را غیرقانونی و غیر اجرایی دانسته و از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی را لغو کند.

این مجلس همچنین در واکنش به تصمیم دادگاه ویژه، دادستان کل، رئیس دادگاه عالی و پنج عضو دادگاه عالی افغانستان را سلب صلاحیت کرد.

اما این افراد کماکان به وظیفه های خود ادامه داده اند و این موضوع، با اعتراضهای شدید مجلس نمایندگان روبرو شده است.

مطالب مرتبط