راه حل بحران میان مجلس نمایندگان و حکومت افغانستان

پس از آنکه دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان ۶۱ تن ازاعضای کنونی مجلس نمایندگان را متهم به تقلب درانتخابات نموده و عضویت آنها را لغو کرد، مجلس نمایندگان افغانستان، بطور غیابی به "سلب اعتماد" از داد ستان کل، رئیس وپنج عضو دادگاه عالی این کشور مبادرت ورزید.

اکنون مجلس نمایندگان از حکومت افغانستان خواسته است که اسحاق الکو، عبد السلام عظیمی و پنج عضو "سلب اعتماد" شده دادگاه عالی را به دادگاه بکشاند و افراد دیگری را بجای آنها به این مجلس معرفی کند.

پیش از این مجلس نمایندگان دادگاه ویژه انتخاباتی را غیرقانونی اعلام کرده بود.

کمیسیون مستقل انتخابات نیز در پی صدور حکم دادگاه ویژه انتخاباتی، اعلام کرده که رسیدگی به امور انتخاباتی از صلاحیت های نهادهای انتخاباتی است و تصمیم این دادگاه را "غیرقانونی" اعلام کرده است.

همزمان شمار از اعضای مجلس نمایندگان خواستار دخالت سازمان ملل در این زمینه شده‌اند.

این درحالیست که دادستانی کل افغانستان اعلام کرده است که اجرای حکم دادگاه ویژه انتخاباتی "واجب" است، و فهرست نامهای افرادی را که از سوی دادگاه ویژه به عنوان برنده انتخابات اعلام شده اند، به کمیسیون انتخابات فرستاده است.

ولی وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به درگیرساختن سازمان ملل در بحران میان دادگاه عالی و مجلس نمایندگان گفته است که مسائل انتخاباتی، مسائل داخلی این کشور است و نباید با "خارجیان" در میان گذاشته شود.

شما راه برون رفت از بحران کنونی میان مجلس نمایندگان و حکومت را چگونه می بینید؟

سئوال و نظرخودرا می توانید شام پنجشنبه با تماس به شماره ذیل در برنامه صدای شما باما شریک کنید.

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

و یا توسط پیامک یا اس ام اس به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ بفرستید.

همچنین می توانید سئوال و دیدگاه خود راب ه این آدرس به ما ای میل کنید: dari@bbc.co.uk

همچنین اگر مایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، می توانید شماره تلفن خود را ایمیل یا اس ام اس کنید.