نگرانی افغانستان از قطع کمکهای صندوق بین المللی پول

حق نشر عکس AP
Image caption عده از کشورها و نهاد های بین المللی کمک کننده به افغانستان کمکهای خود به این کشور را از طریق صندوق بین المللی پول پرداخت می کنند

دولت افغانستان از به تعلیق در آمدن کمک های صندوق بین المللی پول به این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است این مساله برنامه های توسعه ای را در افغانستان با مشکل مواجه خواهد کرد.

وزارت مالیه افغانستان می گوید کمکهای شماری از سازمانها و کشورهای کمک دهنده افغانستان که از طریق صندوق بین المللی پول اجرا می شد، در حال حاضر به حالت تعلیق در آمده است.

وزارت احیا و انکشاف دهات/توسعه روستاها، نیز از تعلیق کمکهای صندوق بین المللی پول ابراز نگرانی کرده و مسئولان این وزارت گفته اند که قطع کمک های این نهاد بین المللی هشتاد در صد از جمعیت عمدتا روستایی افغانستان را متاثر خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول، در پی بروز بحران مالی کابل بانک کمکهای خود به افغانستان را، تا حل شدن مساله کابل بانک، تعلیق کرد.

صندوق بین المللی پول کمکهایش به افغانستان را از طریق بزرگترین بانک خصوصی افغانستان یعنی کابل بانک، اجرا می کرد.

پیش از این صندوق بین المللی پول به دولت افغانستان مشورت داده بود که کابل بانک را "بفروشد"، دولت افغانستان نیز این بانک را به فروش گذاشت و از موسسات معتبر بین المللی خواست این بانک را بخرند.

بانک مرکزی افغانستان با به فروش گذاشتن کابل بانک اعلام کرد که اگر موسسات بین المللی حاضر به خریداری کابل بانک نشدند، آنگاه از موسسات خصوصی و دولتی و افراد، می خواهند تا این بانک را بخرند. اما این بانک بحران زده، ظاهرا خریداری ندارد.

صندوق بین المللی پول همچنین خواستار، تحقیقات شفاف در مورد بحران کابل بانک شده است.

دولت نیز کمیسیونی را برای تحقیق در مورد بحران کابل بانک تشکیل داده و اخیرا روسای پیشین کابل بانک متهم اند با بیرون کشیدن پول نقد از این بانک سبب شده اند که این بانک تا مرز سقوط پیش برود، بازداشت شده اند.

اما این تحقیقات ظاهرا برای صندوق بین المللی پول قناعت بخش نبوده است.

دو هفته پیش عمر زاخیلوال وزیر مالیه/دارایی افغانستان اعلام کرد که مذاکرات دولت افغانستان با صندوق بین المللی پول به نتیجه ای نرسیده است.

در همین حال اداره مبارزه با فساد اداری می گوید امیدواری هایی وجود دارد که بخش بزرگی ازپولهایی که از کابل بانک بیرون شده بود، به این بانک بازگردانیده شود. عزیزلودین رئیس این اداره می گوید آنها تحقیق خود را کامل کرده و فکر می کنند بخشی بزرگی ازپولهای این بانک دوباره بدست خواهد آمد.

مطالب مرتبط