پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر نخست وزیر بریتانیا به افغانستان

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، می‌گوید که کشورش در سال جاری میلادی بخشی ازسربازانش را از افغانستان خارج خواهد کرد. اما او تأکید می‌کند که همزمان بریتانیا کمک هایش را به افغانستان در بخش‌های دیگر افزایش می‌دهد. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، هم از شروع گفتگوها میان کشورش و بریتانیا در مورد چارچوب همکاری‌های دراز مدت خبر داده است.

علی سلیمی گزارش می‌دهد.