روزنامه های کابل: شنبه، ۱۸ سرطان

جدال میان مجلس نمایندگان و حکومت حامد کرزی، رئیس جمهوری بر سر انتخابات پارلمانی سال گذشته این کشور، همچنان مانند روزهای گذشته در صدر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل است.

هشت صبح در پاسخ به این پرسش که "جدال حکومت و پارلمان تا چه وقت ادامه خواهد یافت؟"، نوشته که حالا صف بندی ها میان دو طرف جدی تر شده و همه منتظرند که ببیند آقای کرزی تا چه زمانی تصمیم به این جدال ادامه دارد.

به نظر نویسنده، از یک سو برای نخستین بار ائتلافی نیرومند سیاسی موسوم به "حمایت از قانون" تشکیل شده که یونس قانونی، محمد محقق، عبدالرب رسول سیاف و سید حسین انوری و شماری دیگر در محور آن قرار دارند و از سوی دیگر آقای کرزی تلاش به ایجاد "سوء تفاهم" میان نمایندگان مجلس دارد.

هشت صبح نوشته که در این روزها وزارت دولت در امور پارلمانی با تشکیل مهمانی ها و دعوت شماری از نمایندگان به صورت "گزینشی" قصد دارد که این پیام را به اعضای مجلس بفرستد که شماری از نمایندگان، علی رغم مواضع تندشان علیه حکومت، با حضور در یک مهمانی "همه چیز را از یاد می برند".

آرمان ملی صفحه نخست خود را به خبر آغاز به کار رسمی ائتلاف حمایت از قانون اختصاص داده و از قول یونس قانونی، رئیس پیشین و عضو کنونی مجلس نوشته که پرونده انتخابات به وسیله کمیسیون انتخابات بسته شده و "هیچ مرجعی دیگر حق تغییر آن را ندارد".

این ائتلاف اخیرا در داخل مجلس نمایندگان تشکیل شده و گفته شده است که نزدیک به اکثریت اعضای مجلس در آن عضویت دارند. تلاش برای انحلال دادگاه ویژه انتخاباتی و لغو حکم صادر شده آن، از اهداف اصلی این ائتلاف خوانده شده است.

آرمان ملی از قول محمد محقق، از اعضای مجلس و این ائتلاف نوشته که مردم افغانستان هنوز هم در "باتلاق دیکتاتوری و استبداد غرق" هستند. آقای محقق تاکید کرده که ملت افغانستان نمی تواند "زورگویی" را بپذیرد و به گفته او، ائتلاف حمایت از قانون هم برای مقابله با "استبداد" تشکیل شده است.

روزنامه به نقل از احمد بهزاد، نائب دوم رئیس مجلس نوشته که آقای کرزی اعضای کمیسیونهای انتخابات و شکایات انتخاباتی را به طور "یک جانبه" تعیین کرد و انتخابات هم "تحت حاکمیت او و تیمش" برگزار شد، اما حالا نتایج انتخابات را همه جناحهای سیاسی و جامعه بین المللی پذیرفته اما آقای کرزی آن را نمی پذیرد.

ماندگار نوشته حالا آقای کرزی به فرصت خوبی دست یافته است تا از ادامه بحران موجود در روابط قوه های ثلاثه دولت جلوگیری کند و به نظر نویسنده، تایید پیشنهاد شش ماده ای کمیسیون انتخابات از جانب او، هم "آبروی" این کمیسیون را حفظ خواهد کرد و هم آبروی ریاست جمهوری را در فرایند این کشمکش ها.

روزنامه افزوده که بر اساس قانون اساسی و قانون انتخابات، تنها مرجع تصمیم گیری در مورد انتخابات و نتایج آن کمیسیون انتخابات است و نه هیچ مرجع دیگری و به همین دلیل، اگر آقای کرزی بر پیشنهاد این کمیسیون صحه بگذارد زمینه آن را فراهم می کند که "نه سیخ بسوزد و نه کباب".

ولی ماندگار این احتمال را مطرح کرده که کمیته کاری که آقای کرزی برای بررسی این پیشنهاد کمیسیون تشکیل کرده، متشکل از "شخصیت های نزدیک به خودش" است و به همین دلیل ممکن است با طرح کمیسیون انتخابات موافقت نکند.

به نوشته ماندگار، در شرایط کنونی لغو دادگاه ویژه و تایید صحت حضور اعضای کنونی مجلس، که بیشتر منتقدان آقای کرزی هستند، برای او دشوار است و از سوی دیگر اجرای حکم این دادگاه هم باعث "وخامت اوضاع" خواهد شد.

اراده در سرمقاله خود نوشته که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد "حملات موشکی" از خاک پاکستان به مناطق شرقی افغانستان از "لهجه نرمی" استفاده کرده و گفته که افغانستان دست به حمله متقابل نظامی نمی زند و تلاش می کند این مساله را از راه دیپلماتیک حل کند.

به نظر روزنامه اما تا حال تلاشهای دیپلماتیک نتیجه نداده این حملات همچنان ادامه دارد. روزنامه افزوده که واکنش تند مجلس نمایندگان و حتی تظاهرات اعتراض آمیز مردم در افغانستان هم اثری برای توقف پرتاب موشک ها از خاک پاکستان به افغانستان نداشته است.

نویسنده اراده به این باور است که یکی از اهداف پاکستان برای پرتاب کردن این موشک ها به ولایت کنر، ناامن کردن این ولایت است تا پروژه ساخت نیروگاه آبی در رودخانه کنر متوقف شود و آب این رودخانه بدون استفاده در افغانستان به پاکستان سرازیر شود.

این روزنامه از "سکوت" آمریکا در این مورد هم انتقاد کرده و نوشته که ممکن است این کشور به افغانها تفهیم کند که آنها بدون همکاری آمریکا توانایی محافظت از مرزهای خود را ندارند و به همین دلیل باید به آمریکا اجازه داده شود که در افغانستان پایگاه نظامی داشته باشد.

مطالب مرتبط