پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشته شدن احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی

احمد ولی کرزی، برادر کوچکتر حامد کرزی، در خانه‌اش در قندهار ترور شد. آقای کرزی، توسط یکی از محافظانش که طالبان گفته به آن‌ها وابسته بوده کشته شده. احمد ولی کرزی، سیاستمداری قدرتمند بود و در جنوب افغانستان نقش کلیدی داشت. البته اتهام‌های گسترده‌ای درباره قاچاق مواد مخدر و راه انداختن ارتشی غیر رسمی هم درباره او مطرح بود.