پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بامیان؛ اولین گام در انتقال مسئولیت به نیروهای افغان

بعد از نزدیک به یک دهه حضور نظامی آمریکا و متحدانش، امروز افغانستان شاهد اولین گام برای انتقال مستولیتهای امنیتی به نیروهای افغان بود. واگذاری مسئولیت، از ولایت بامیان در قلب افغانستان آغاز شد. روز های آینده در شش منطقه دیگر هم، ناتو مسئولیت را به نیروهای افغان می سپرد. اما برنامه انتقال چقدر موفق خواهد بود؟ بخصوص در شهر های ناامن مثل لشکرگاه و مهترلام؟

داود قاری‌زاده گزارش می‌دهد