پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بی‌اعتمادی به شبکه بهداشت و درمان در افغانستان

شهروندان افغان هنوز هم به شبکه بهداشت و درمان کشورشان اعتماد ندارند و برای معالجه به خارج می‌روند. آمار تنها یک بیمارستان در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، نشان می‌دهد که فقط در یک ماه بیش از ۶۰۰ بیمار افغان برای درمان به آن رفته اند. با وجود صرف میلیونها دلار در بخش بهداشت افغانستان، سالانه هزاران بیمار به دلیل پایین بودن کیفیت خدمات بهداشتی، ترک دیار می‌کنند.

هارون نجفی‌زاده از پاکستان گزارش می‌دهد