پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم ادای احترام به مشاور کرزی و عضو مجلس افغانستان

مراسم ادای احترام به مشاور رئیس جمهوری و یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان امروز در کاخ ریاست جمهوری در کابل برگزار شد. جان محمدخان و محمد هاشم وطنوال دیشب در حمله افراد مسلح در کابل کشته شدند. طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است.

ندا کارگر از کابل گزارش می‌دهد