پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در خواست از مردم بلخ برای همکاری با نیروهای امنیتی افغان

مقام های امنیتی ولایت بلخ در شمال افغانستان از مردم خواسته اند تا برای موفقیت روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان کمک کنند. قرار است بیش از ۹ هزار سرباز خارجی که در این ولایت مستقر اند همچنان در تامین امنیت مناطق بیرون از شهر مزار شریف همکاری کنند.

علی سلیمی، بی بی سی، گزارش می دهد.