پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی‌های امنیتی ساکنان ولایت پنجشیر

ساکنان ولایت پنجشیر در شمال کابل نگرانند که پس از خروج نیروهای خارجی، برنامه های بازسازی متوقت شود. پنچشیر از هفت منطقه ای است که در مرحله اول، مسوولیت تامین امنیت آن به نیروهای افغان سپرده می‌شود.

ندا کارگر از پنجشیر گزارش می‌دهد