آیا قراردادهای کاری سازمانهای غیردولتی در افغانستان ناعادلانه است؟ نظرات شما

کارگر افغان جویای کار (عکس از آرشیو) حق نشر عکس Getty

دهها کارمند شرکت‌ها و موسسات خصوصی افغان و خارجی از شرایط نامناسب کار که به گفته آنها در مغایرت با قانون کار افغانستان بر آنها تحمیل شده است، شکایت دارند.

به گفته کارمندان شاکی، در برخی از موارد آنها بدون دلایل موجه و بدون اطلاع قبلی از کار برکنار شده‌اند، و گاهی هم مجبور شده‌اند تا بیشتر از زمان اصلی کار کنند، و یا هم معاش (ماهیانه) آنها پرداخته نشود.

آنها مدعی‌اند که بسیاری از موسسات و نهادهای خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان، شرایط و تعهدات کار را به دلخواه خود در قراردادها می‌گنجانند.

گفته می‌شود این" تعهدات تحمیلی" که در قراردادها گنجانده می‌شود، بیشتر به منازعه و دعوا بین کارفرما و کارمند می‌کشد و در بیشتر موارد با گذشتن کارمند شاکی ازحق خود، پایان می‌یابد.

اما کارفرمایان این ادعاها را رد کرده و می‌گویند بسیاری از کارمندان شاکی، تعهدات وارده در قراردادها را که به رضایت خود امضا می‌کنند، رعایت نکرده و در بسیاری از موارد بدون اطلاع قبلی، کار را ترک می‌کنند.

مقامات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان ضمن تأکید بر ممنوع بودن کارهای اجباری، و قرادادهای امضا شده درخارج از چارچوب قانون کار افغانستان، از وجود چنین شرایط تحمیلی در قراردادهای کاری موسسات و نهادهای خصوصی در این کشور اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

اما همزمان مقامات می‌گویند قانون کار افغانستان نیز در این موارد صراحت ندارد، از جمله اینکه فاقد مواد تادیبی است تا در صورت تخلف، فرد ناقض قانون مطابق به آن مجازات شود.

آیا شما هم درکارخود با چنین مواردی روبروشده‌اید؟

چه فکر می کنید، آیا این قانون باید تغییر کند؟

به نظر شما، قرار دادهای کاری که با رضای طرفین انجام می گیرد، آیا برای هر دو طرف الزام آور نیست؟

سئوال و نظرخودرا می توانید شام پنجشنبه با تماس به شماره ذیل در برنامه صدای شما با ما شریک کنید.

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

و یا هم توسط پیامک یا اس ام اس به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ بفرستید.

همچنین می توانید سئوال ودیدگاه خود رابه این آدرس به ما ای میل کنید: dari@bbc.co.uk

همچنین اگر مایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، می توانید شماره تلفن خود را ایمیل یا اس ام اس کنید.