پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی پاکستان از روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان

دولت پاکستان می‌گوید که از روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، پشتیبانی می‌کند. پشتیبانی پاکستان از برنامه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی و توسعه‌ای از ناتو به دولت افغانستان، برای موفقیت این روند مهم خوانده می‌شود. پاکستان بزرگترین همسایه افغانستان است و گفته می‌شود بسیاری از رهبران شورشی افغان در این کشور پناه گرفته‌اند.

هارون نجفی‌زاده، خبرنگار ما در اسلام‌آباد گزارش می‌دهد.