پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غلام حیدر حمیدی، شهردار قندهار، در یک حمله انتحاری کشته شد

در جنوب افغانستان، شهردار قندهار در یک حمله انتحاری کشته شد. مقام های پلیس می‌گویند حمله کننده مواد منفجره را در دستارش پنهان کرده بود. انفجار زمانی صورت گرفت که غلام حیدر حمیدی شهردار قندهار در حال صحبت با بزرگان محل بود.

علی سلیمی از کابل گزارش می‌دهد.