پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان: طالبان تحت فشار نظامی شدید است

نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان می‌گوید که طالبان تحت فشار نظامی شدید قرار گرفته‌اند. به گفته سایمن گس دیگر زمان انسجام دوباره جنگجویان طالبان برای انجام عملیات‌های بزرگ گذشته. آقای گس می‌گوید که فشارهای نظامی بر شورشیان همچنان ادامه خواهد یافت ولی معتقد است که جنگ در افغانستان سرانجام باید ازراه صلح آمیز به پایان برسد.

خبرنگار ما داود قاریزاده از کابل گزارش میدهد.