روزنامه های کابل: شنبه، ۸ اسد

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی و تحلیل افزایش خشونت و ناامنی در مناطق مختلف افغانستان پرداخته اند.

هشت صبح در سرمقاله خود با عنوان "همچنان آسیب پذیریم" نوشته که اخیرا مهاجمان انتحاری وابسته گروه طالبان به مراکزی در شهر ترین کوت، مرکز ولایت ارزگان حمله کردند که این حمله تلفاتی به جا گذاشت و "ده کودک، سه زن و یک خبرنگار محلی بی بی سی شامل کشته شدگان بودند که هیچ کدام نظامی نبودند".

در این حمله هفت مهاجم انتحاری روز پنجشنبه، ۶ اسد/مرداد، به چند مرکز دولتی در شهر ترین کوت حمله کردند که در اثر آن ۲۱ نفر کشته و ۳۸ تن زخمی شدند. احمد امید اخپلواک، خبرنگار آزاد بی بی سی هم در میان کشته شدگان بوده است.

هشت صبح این حمله را "حضور بی حمانه و وحشیانه" طالبان در میان مردم خوانده و افزوده که هدف عمده آن تنها "ایجاد رعب و وحشت و استفاده تبلیغاتی" است. به نظر نویسنده، این امر نشان دهنده "میزان آسیب پذیری نهادهای دولتی در سطح بالا است".

روزنامه این گونه حملات را کارهای "شنیع و زشت" خوانده و اقدام به چنین کارها در تاریخ اسلام سابقه ندارد و تنها گروه خوارج در صدر اسلام مرتکب چنین اعمالی می شد و به آن افتخار می کرد.

هشت صبح در ادامه سرمقاله خود افزوده که رهبران طالبان خود "در پاکستان در امن و امان به سر می برند"، ولی مهاجمان تحت فرمان آنها در افغانستان دست به کشتار کودکان، زنان و غیرنظامیان می زنند که از نظر آموزه های اسلامی هیچ توجیهی ندارد.

آرمان ملی در سرمقاله خود با اشاره به استفاده دو بمبگذار انتحاری از دستار برای پنهان کردن مواد منفجره و بمب، نوشته که آنها احترام دستار را هم نگه نداشته اند و به نظر روزنامه، این امر نوعی حمله به سنت و فرهنگ مردم نیز است.

حکمت‌الله حکمت، رئیس پیشین شورای علمای قندهار در ۲۳ سرطان/تیر و غلام حیدر حمیدی، شهردار قندهار در روز چهارشنبه گذشته، ۵ اسد/مرداد در انفجارهای انتحاری کشته شدند که افراد بمبگذار در این حملات مواد منفجره را در دستارهای خود پنهان کرده بودند.

به نظر آرمان ملی، شماری از مردم دستار را "مایه عزت، سربلندی و مردانگی" خود می دانند، اما بمبگذاران انتحاری به آن احترام نگذاشتند. نویسنده افزوده است که "وای به حال طالبانی که به اشاره بیگانگان" دستاری را که در افغانستان بزرگان بر سر می گذارند، به زمین می زنند و با خون آلوده می کنند.

روزنامه افغانستان در پاسخ به این پرسش که "ناامنی نشانه چیست؟" نوشته که برخی آن را نشانه "ضعف دستگاه امنیتی" و افزایش توانایی طالبان می دانند، ولی برخی دیگر آن را نشانه تلاش طالبان برای حضور پررنگ در عرصه سیاسی دانسته اند.

روزنامه افزوده که طالبان خود را "ضعیف تر از آن می دانند که در جنگ رویارو با نیروهای امنیتی" مقابله کنند، بنا بر این تلاش دارند که با حملات انتحاری، بمبگذاری و ترور شخصیت های برجسته، به لحاظ "تبلیغاتی" خود را "قدرتمند، سازمان یافته و پیچیده" معرفی کنند.

سردبیر روزنامه افغانستان در ادامه تاکید کرده که واقعیت این است که شهروندان کشور هر روز کشته می شوند و ناامنی افزایش یافته است، دولت باید متوجه پیامد خشونت ها و ترور شخصیت ها باشد و تدایر پیشگیرانه ای را برای مهار این گونه خشونت ها روی دست گیرد.

اما انیس در سرمقاله خود با عنوان "اعمال تروریستی نمی تواند مردم ما را به زانو درآورد"، نوشته که "تروریستها" در چهارچوب "یک برنامه زنجیره ای" که عوامل بیرونی دارد، شماری از شخصیت های بانفوذ را از بین بردند.

روزنامه ترور شهردار قندهار، قتل یک قاضی در مسجدی در شهر مهترلام، انفجار یک بمب کنار جاده ای در هملند، که شانزده غیرنظامی را کشت، شامل همین برنامه "زنجیره ای و تروریستی" دانسته که به نظر نویسنده، از سوی "دشمنان افغانستان" انجام شده است.

انیس افزوده که این حملات همزمان با آغاز روند واگذاری مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای داخلی صورت گرفته که به باور نویسنده، "در بیرون از کشور در مورد آن شک و گمانهایی موجود دارد، ولی افغانها مصمم به عملی کردن آن هستند".

این روزنامه دولتی تاکید کرده که عاملان این حملات تلاش دارند که ثابت کنند که افغانستان ناامن است و این کشور تا رسیدن به صلح راه زیادی در پیش دارد، ولی به نظر انیس، این حملات نمی توانند عزم مردم برای رسیدن به صلح را تغییر دهد.

مطالب مرتبط