پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای حفاظت از بناهای باستانی هرات

این روزها مسئولیت امنیت بخشهایی از افغانستان از نیروهای ناتو به سربازان افغان واگذار می شود. یکی از آنها شهر غربی هرات، از مراکز مهم تجاری و فرهنگی افغانستان در نزدیکی مرز ایران است. هرات در دهه گذشته بیش از سایر نقاط افغانستان امن بوده، ولی یک مرد آنجا یک تنه در نبردی سخت درگیر است.

لیز دوست، خبرنگار بی‌بی‌سی، گزارش می دهد.