روزنامه های کابل: سه شنبه، 18 اسد

سقوط هلی کوپتر ناتو در افغانستان که سی و هشت کشته برجا گذاشت و گمانه زنی هایی در مورد دست یافتن طالبان به سلاح های جدید ضد هلی کوپتر، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه اراده نوشته است که سقوط هلی کوپترهای ناتو در افغانستان نیروهای ناتو را چالش جدی روبرو کرده است.

نویسنده اراده باور دارد که سقوط این هلی کوپترها در نتیجه حملات شورشیان مسلح صورت می گیرد و با توجه به این مسئله، این احتمال را مطرح کرده که طالبان به سلاحهای جدید ضد هواپیما دست یافته اند.

این روزنامه نوشته که استفاده از هلی کوپترهای نوع شینوک برای حمل و انتقال نیرو و مهمات ناتو در افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر طالبان توانسته باشند به سلاح های دست پیدا کنند که این هلی کوپترها را هدف قرار دهد، این مسئله می تواند برای نیروهای خارجی بسیار خطرناک باشد.

روزنامه ماندگار نیز این گمانه زنی را مطرح کرده که طالبان به سلاح های جدیدی دست یافته اند.

این روزنامه افزوده که اگر این مسئله درست باشد، تردیدی نیست که کشورهای منطقه به تجهیز و تمویل طالبان ادامه داده و حالا هم سلاح های جدیدی را در اختیار این گروه قرار داده اند تا از آن طریق بتوانند آمریکا و دولت افغانستان را تحت فشار قرار دهند.

ماندگار افزوده جدا از این، گزارشهایی وجود دارد که آمریکا در ماه های اخیر وارد مذاکراتی با گروه طالبان شده است و نویسنده افزوده که در این صورت، آیا طالبان با هدف قرار دادن هلی کوپتر ناتو در پی وارد کردن فشار بر آمریکا هستند؟

روزنامه ویسا نوشته است که نیروهای ناتو بدنبال سقوط هلی کوپتر در ولایت میدان وردک بروز شنبه، ساحه سقوط این هلی کوپتر را محاصره کرده و مانع از رفت و آمد مردم در این ساحه شده اند.

این روزنامه نوشته که ادامه محاصره این منطقه و عملیات جستجوی نیروهای ناتو در آن، برای ساکنان محل مشکلات زیادی را بوجود آورده است.

نویسنده ویسا ادامه داده که ناتو در افغانستان، در شرایطی قرار گرفته که از یک سو سربازان خود را در جنگ با شورشیان از دست می دهد، و از سوی دیگر، با اقداماتی از قبیل محاصره مناطق مسکونی، حمایت مردم را از دست می دهد که در هر دو مسئله، برای نیروهای خارجی زیانبار است.

روزنامه سرنوشت نیز به همین مسئله پرداخته و با لحن تندی از نیروهای ناتو انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته که ناتو "انتقام" سربازان کشته شده خود را در میدان وردک، به جای طالبان، از مردم می گیرد.