روزنامه های کابل: یکشنبه، ۲۳ اسد

جنجالهای انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله/شهریور ۱۳۸۹ همچنان در محور موضوع های مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

در پی تشکیل دادگاه ویژه انتخاباتی برای بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات، که ۶۲ عضو مجلس را فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص داد، تنشها میان قوای ثلاثه افغانستان بالا گرفت و اخیرا حامد کرزی، رئیس جمهوری پرونده انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرده است.

ماندگار در مطلبی نوشته که تلاشهای رئیس جمهوری برای حل جنجالهای انتخاباتی "دوپهلو" بوده و "با هنرمندی مصداق کوبیدن هم به نعل و هم به میخ" را به اجرا گذاشته است. به نظر روزنامه، آقای کرزی تلاش کرده که هم مقصر شناخته نشود و هم خواستهای محافل نزدیک به خودش در این مورد برآورده شود.

نویسنده افزوده که آقای کرزی از یک سو با محول کردن پرونده انتخابات به کمیسیون انتخابات می خواهد دهان "معترضان قانون مدار" را ببندد و از سوی دیگر تک تک اعضای کمیسیون انتخابات تحت "فشار" قرار داده تا "نتیجه سلیقه ای از یک کانال قانونی" اعلام شود.

ماندگار با زیر سوال بردن "صادقانه بودن" آقای کرزی در محول کردن اختیار تصمیمگیری نهایی به کمیسیون انتخابات، پرسیده که اگر او واقعا این کمیسیون را تنها مرجع تصمیمگیری در این مورد می داند، چه لزومی دارد که این کمیسیون نتایجی را با قاطعیت پیش از این اعلام کرده، بار دیگر تغییر دهد.

آرمان ملی هم در مطلب مشابهی نوشته که رئیس جمهوری مشکلات را بیشتر کرده و حکم تازه آقای کرزی نشان می دهد که او خود "عامل ادامه بحران" در مورد انتخابات پارلمانی است. به نظر روزنامه، اگر این طور نبود، آقای کرزی از اول می دانست که مرجع رسیدگی به مسائل انتخاباتی کدام نهاد است.

سرمقاله نویس آرمان ملی به این باور است که صدور حکم اخیر آقای کرزی نوعی "اعتراف به اشتباه" از جانب او و در عین حال "اعلام مقابله با پارلمان" نیز است. به تعبیر روزنامه، آقای کرزی می خواهد که پارلمان را وادار به "تسلیم شدن" کند تا این نهاد به نهادی منفعل و ناتوان تبدیل شود.

آرمان ملی در ادامه افزوده که حالا باید دید که کمیسیون انتخابات بر سر مواضع قبلی خود مبنی بر تایید نتایج اعلام شده از جانب این کمیسیون می ماند یا نه. به نظر نویسنده، تغییر در مواضع کمیسیون به معنای تغییر در تحولات در جنجالهای انتخاباتی است.

اراده در سرمقاله خود نوشته که صدور حکم اخیر آقای کرزی نه تنها تنشهای جاری در مورد انتخابات پارلمانی را کاهش نداده بلکه بر مشکلات افزوده و ممکن است "معامله های تازه ای" بر اساس حکم اخیر او شکل بگیرد و در پی آن "روند بازیها پیچیده تر و بحران زاتر" خواهد شد.

به نظر نویسنده، حکم آقای کرزی صراحت و وضاحت ندارد و گمان غالب این است که بر اساس این حکم کمیسیون انتخابات باید حکم دادگاه ویژه انتخاباتی را به اجرا بگذارد. اراده افزوده که با این وضعیت، قوای ثلاثه کشور در چرخه بازیهای زنجیره ای گیرمانده و هر کدام تلاش دارد که از چرخه نیفتد.

اراده همچنین نوشته که اظهارات رک و بی پرده اعضای گروه ائتلاف پارلمانی "حمایت از قانون"، که از سه روز پیش به این سو در تحصن به سر می برند، رئیس جمهوری را به خشم آورده و ممکن است که آقای کرزی در مورد جنجالهای انتخاباتی یک گام هم به عقب نرود.

اما روزنامه ویسا در مطلبی نوشته که احتمال تغییر یا عدم تغییر در ترکیب اعضای مجلس نمایندگان در پی بررسی پرونده انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات براساس حکم تازه آقای کرزی، "به صورت مساوی" وجود دارد.

این روزنامه اعتراض نمایندگان مجلس را "قبل از وقت" و "پرسش برانگیز" خوانده و نوشته که نمایندگان پیش از این نسبت به "مداخله" دادگاه در امور انتخاباتی اعتراض داشتند، حالا که همه کارها به کمیسیون انتخابات واگذار شده، باز هم دست از اعتراض بر نمی دارند، سوالهای زیادی مطرح می شود.

ویسا پرسیده که آیا نمایندگان معترض نسبت به تصمیم های کمیسیون انتخابات هم شک و تردید دارند. نویسنده افزوده که بررسی پرونده انتخابات به وسیله دادگاه ویژه، پرونده های جدیدی را گشوده که ممکن است از سوی کمیسیون انتخابات هم جدی گرفته شود و در مورد تصمیم های قبلی خود تجدید نظر کند.

روزنامه سرنوشت از قول شماری از قاضیان و دادستانهای کابل تصمیم اخیر مجلس نمایندگان برای بررسی طرح محاکمه رئیس و چند عضو دادگاه عالی را "مغایر شریعت" خوانده و نوشته که بر اساس این تصمیم درخواست محاکمه قاضی القضات و پنج عضو دیوان عالی مطرح شده است.

به نوشته این روزنامه، این قاضیان، که از آنها نام برده نشده، باور دارند که مصوبه اخیر مجلس در باره طرح محاکمه رئیس و پنج عضو دادگاه عالی "مغایر شریعت و اهانت به قوه قضائیه" است.

سرنوشت افزوده که این قاضیان در روز شنبه، ۲۲ اسد/مرداد در همایشی با صدور اعلامیه ای به مجلس هشدار داده اند که "ساده انگاری" اعضای آن نه تنها فهم آنها را در مورد مسائل حقوقی زیر سوال برده است، بلکه "پایان خطرناکی هم دارد".

امیرشاه حسنیار، در مقاله ای در روزنامه هشت صبح با اشاره به تنشها میان عشایر کوچی و روستاییان در مناطق مرکزی افغانستان نوشته که دولت این کشور در تلاش "سیاسی سازی" مساله کوچیگری در افغانستان است.

در چند سال اخیر میان قبائل کوچی و روستانشینان در مناطق بهسود و ناوور در مرکز افغانستان درگیری های مسلحانه روی داده و تلاشهای دولت برای حل مشکل میان آنها به نتیجه نرسیده است. در سال جاری خورشیدی هم درگیری پراگنده میان آنها روی داده است.

وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان تشکیل اداره های ویژه امور کوچی ها، دادن ده کرسی در مجلس نمایندگان به آنها و تعیین کل کشور به عنوان حوزه انتخاباتی برای کوچیها را تلاشی در همین راستا دانسته و افزوده که "کوچی سیاسی، ساخته و پرداخته دولت ها به منظور بهره برداری سیاسی" است.

نویسنده مقاله هشت صبح در ادامه هشدار داده که معضل میان کوچیها و روستاییان در بخشهایی از مناطق مرکزی کشور تنها "گوشه کوچکی از بحران" در روابط آنها است. آقای حسنیار هشدار داده است که اگر "بازیگران سیاسی به بازی سیاسی" خود در این مورد پایان ندهند، این بحران گسترده خواهد شد.

مطالب مرتبط