پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اهالی بامیان از صدمات دوران طالبان می‌گویند

شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که امیدوار است بزودی مذاکرات صلح با شورشیان، در سطح بالا و جدی‌تر برگزار شود. مقام های افغان خوشبین هستند که از طریق گفتگو با طالبان به جنگ ده ساله در این کشور پایان بدهند. اما مخالفان مذاکره هم کم نیستند، بخصوص کسانی که در دوران حاکمیت طالبان اعضای خانواده شان را از دست داده اند.

خبرنگار ما داود قاریزاده از بامیان گزارش می‌دهد