احمد بهزاد: آقای کرزی درصدد تعطیل کردن مجلس افغانستان است

Image caption آقای بهزاد می گوید مجلس نمایندگان حاضر نیست، تغییر در ترکیب کنونی مجلس نمایندگان را بپذیرد

احمد بهزاد معاون دوم مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید آقای کرزی رئیس جمهوری این کشور تلاش دارد با اعمال فشار بر کمیسیون انتخابات، ترکیب کنونی مجلس نمایندگان را تغییر دهد و اگر مجلس حاضر به پذیرفتن آن نشود، تصمیم دارد به تعطیل مجلس اقدام کند.

آقای کرزی اخیرا به کمیسیون انتخابات افغانستان دستور داد، با توجه به قانون اساسی، قانون انتخابات و آرای دادگاه ویژه و دادگاه تجدید نظر در مورد نتایج انتخابات پارلمانی، تصمیم نهایی را بگیرد.

حالا آقای بهزاد در گفت و گو با بی بی سی فارسی تاکید دارد که براساس اطلاعاتی که آنها دارند، آقای کرزی می‌خواهد حد اقل پنج تن از اعضای کنونی مجلس جای خود را به افراد دیگری بدهند.

احمد بهزاد افزود: "آقای کرزی در صدد است که از این طریق مجلس را دچار تنش و دوپارچگی کند و آنگاه به نیروهای امنیتی دستور دهد که از ورود هر دو جناح به مجلس جلو گیری شود. و به این ترتیب مجلس را تا رسیدن به یک راه حل تعطیل کنند و این یعنی لغو اعلام نشده مجلس که در صلاحیت هیج فرد و نهادی در افغانستان نیست."

احمد بهزاد همچنین گفت آقای کرزی از مدتی به این سو در تلاش تضعیف نهاد های مدنی، قانونگذار را افغانستان است تا به برنامه اصلی اش که به گفته او ماندن در قدرت برای دور سوم است، برسد.

اما دفتر ریاست جمهوری افغانستان سه روز پیش با اشاره به شایعاتی در این زمینه، اعلامیه ای صادر کرد.

در این اعلامیه آمده است که آقای کرزی هرگز قصد ندارد قانون اساسی را تغییر دهد و یا خود را برای بار سوم، نامزد ریاست جمهوری کند.

براساس قانون اساسی افغانستان، یک فرد بیش از دوبار پیهم نمی تواند رئیس جمهوری افغانستان شود.

معاون مجلس نمایندگان افغانستان گفت آنها امیدوارند مسئولان کمیسیون انتخابات همان گونه که به گفته او در هفت هشت ماه گذشته تسلیم فشارهای سیاسی نشده اند، باز هم بر تصمیم قبلی خود مبنی بر اینکه تغییر ترکیب مجلس نمایندگان غیر ممکن است، باقی بمانند.

او با اشاره به اظهارات اخیر فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون انتخابات، که در گفت و گو با بی بی سی فارسی احتمال تغییر در ترکیب مجلس نمایندگان را محتمل دانسته بود، گفت نمایندگان مجلس می‌دانند که اعضای کمیسیون انتخابات از سوی قوه اجرایی تحت فشارند.

اعضای مجلس نمایندگان که شماری از آنها در چهار روز گذشته دست به تحصن زده‌اند، بارها از اعمال فشار قوه اجرایی برکمیسیون انتخابات سخن گفته‌اند، اما این نخستین بار است که یکی از اعضای هیات رهبری مجلس نمایندگان افغانستان از قصد آقای کرزی مبنی بر تعطیلی احتمالی مجلس نمایندگان در صورت دست نیافتن به یک راه حل، سخن می‌گوید.

احمد بهزاد در پاسخ به این سوال که آیا پافشاری بیش از حد اعضای مجلس نمایندگان برای حفظ ترکیب کنونی، سبب ادامه بحران کنونی نخواهد شد گفت، مجلس حاضر به پذیرفتن هیچ تغییری نیست و اگر کمیسیون انتخابات بخواهد این ترکیب را تغییر دهد، افغانستان دچار بحران جدی تری خواهد شد اما در آن صورت مسئولیت به عهده کمیسیون انتخابات و کسانی است که کمیسیون انتخابات را تحت فشار گذاشته اند.

اما آقای معنوی رئیس کمیسیون انتخابات می گوید، آنها با توجه به مصالح علیای ملی و براساس دستور رئیس جمهوری افغانستان، اقدام به بازنگری نتایج انتخابات افغانستان کرده اند.

آنگونه که آقای معنوی می گوید، نتیجه نهایی بررسی های کمیسیون انتخابات افغانستان، در ظرف یک هفته تا ده روز دیگر مشخص خواهد شد.

مطالب مرتبط