پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بخش 'پشتو' بی‌بی‌سی سی ساله شد

امروز برنامه های بی‌بی‌سی به زبان پشتو سی ساله شد. با دگرگونی وضعیت سیاسی در افغانستان در پی کودتای ۱۹۷۸ نظامیان وابسته به حزب خلق و مداخله نظامی اتحاد شوروی، این کشور در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. بی‌بی‌سی در آن زمان مصمم شد برا ی پوشش خبری قضایای این کشور برنامه های خبری به زبان پشتو را آغاز کند، برنامه ای پانزده دقیقه ای که حالا به هیجده ساعت در شبانه روز افزایش یافته است.

آصف معروف گزارش می‌دهد

نگاهی دارد به سیر فعالیت بخش پشتو در بی بی سی