روزنامه های کابل: سه شنبه ۲۵ اسد

جنجالهای انتخابات پارلمانی افغانستان و عملیات های نیروهای ناتو در افغانستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود جنجالهای انتخابات پارلمانی افغانستان را بررسی کرده و سخنان اخیر فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون انتخابات را که در مصاحبه با بی بی سی مطرح کرده بود، ارزیابی کرده است.

این روزنامه نوشته که آقای معنوی از "مجبوریت" کمیسیون انتخابات در زمینه تصمیم گیری در رابطه به حل جنجالهای برجا مانده از انتخابات پارلمانی صحبت کرده است، موضوعی که به باور نویسنده، می تواند نگران کننده باشد.

نویسنده هشت صبح هشدار داده است که هر تصمیمی که براساس "مجبوریت" و تحت فشار اتخاذ شود، نمی تواند راه حل معقولی برای یک جنجال باشد.

این روزنامه از تمامی نهادهای مرتبط خواسته تا به کمیسیون انتخابات فرصت بدهند که بدون فشار در مورد انتخابات تصمیم بگیرد.

روزنامه ماندگار، از منتقدان حکومت، در سرمقاله خود کمیسیون انتخابات را تشویق کرده تا در تصمیم گیری خود در مورد انتخابات پارلمانی، با استقلال عمل کند.

این روزنامه زیر عنوان "نباید تسلیم زور شد" نوشته است که آقای معنوی پیش از این تغییر در نتایج انتخابات را "خیال و محال" خوانده بود، اما به نوشته روزنامه، با فرمان رئیس جمهور کرزی، به نظر می رسد که آقای معنوی از موضع قبلی خود انعطاف پذیری نشان می دهد.

ماندگار افزوده که این موضعگیری، باعث نگرانی اعضای مجلس نمایندگان افغانستان شده است که نگران از دست دادن موقف خود در پارلمان هستند.

روزنامه چراغ نوشته است که افزایش مخالفت ها میان پارلمان و حکومت، افغانستان را در وضعیت بدی قرار داده است.

این روزنامه نوشته که پارلمان افغانستان در حال حاضر به یک نهاد "به شدت معترض، ضد رئیس جمهور، خشمگین و عصبانی" تبدیل شده است و انتظار نمی رود به این زودی میانه آن با ریاست جمهوری بهبود یابد.

روزنامه افغانستان اظهارات سخنگوی ناتو در مورد "کاهش" حملات طالبان را "توهم" خوانده و نوشته که واقعیت های افغانستان نه تنها نشانی از کاهش فعالیت طالبان ندارد، بلکه به باور نویسنده، حضور این گروه در ولایاتی چون لغمان، بغلان، قندوز، پروان و فراه، نمایانگر گسترش جغرافیای عملیاتی طالبان است.

نویسنده افغانستان افزوده که ترور چهره های مهم حامی دولت در افغانستان از فعالیت های برجسته طالبان است که نیروهای امنیتی در خنثی کردن این گونه تحرکات موفقیت چندانی نداشته اند.

روزنامه سرنوشت نوشته است که عملیات های نظامی نیروهای خارجی در افغانستان، به جای سرکوب شورشیان، به زیان شهروندان غیرنظامی این کشور بوده است.

این روزنامه نوشته که عملیات های هوایی نیروهای خارجی، در بیشتر موارد غیرنظامیان را هدف قرار داده و زمینه مخالفت با نیروهای خارجی را در میان مردم فراهم کرده است.