پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با مشاور امنیت ملی افغانستان درباره روابط استراتژیک با آمریکا

مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان می گوید تاکنون هیچ مذاکرات صلحی با طالبان صورت نگرفته است. دادفر اسپنتا صحبت ها درباره این مذاکرات را در حد سرو صدا می خواند. آقای اسپنتا احتمال شرکت طالبان در کنفرانس بن راجع به افغانستان را که قرار است در ماه دسامبر برگزار شود، رد کرد. آقای اسپنتا می گوید به زودی مذاکرات جدیی را با همتای آمریکایی اش در باره رابطه استراتژیک دو کشور شروع خواهد کرد.

خبرنگار ما داوود قاری زاده در کابل در آغاز گفتگویی از دادفر اسپنتا پرسیده که آیا دو کشور قرار است اعلامیه استراتژیک امضا کنند یا پیمان استراتژیک؟