شما راههای برون رفت از بحران کنونی میان پارلمان وحکومت را چگونه می بینید؟

حق نشر عکس .

درحالیکه نزدیک به نه ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان می گذرد، کشمکش میان حکومت و مجلس نمایندگان این کشور همچنان ادامه دارد.

این بحران زمان آغاز شد که درپی مطرح شدن ادعاهای تقلب درانتخابات، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان بنابردر خواست دادستانی کل این کشور دستور داد تا دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به تقلب های انتخاباتی ایجاد شود.

اما کمیسیون انتخابات و مجلس نمایندگان افغانستان این دادگاه را غیر قانونی خوانده و خواستار لغو آن شدند.

با این حال، دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی به کار خود ادامه داد ودرماه جون با اعلام نتایج بررسی ها خود، عضویت 62 تن از اعضای مجلس نمایند گان را "سلب" کرد؛ تصمیمی که با واکنش شدید بیشتر اعضای این مجلس روبرو شد.

و دادگاه استیناف/ تجدید نظر صلاحیت تصمیم گیری در این مورد را به رئیس جمهوری به عنوان "قاضی اعلی" محول کرد.

سرانجام حامد کرزی با صدور حکمی کمیسیون مستقل انتخابات را موظف کرد که براساس مواد قانون اساسی، قانون انتخابات و احکام دادگاه های اختصاصی و تجدید نظر، این جنجال را "نهایی" کند.

فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون انتخابات گفته است که این پرونده را بر اساس "مصالح ملی" بررسی خواهد کرد و در پی این بررسی ها ممکن است برخی ازاعضای مجلس نمایندگان، کرسیهای خود را از دست بدهند.

درمقابل اما مجلس نمایندگان، تغییردر نتایج انتخابات را غیرقانونی خواند و دهها تن از اعضای آن دست به تحصن زدند که همچنان ادامه دارد.

این هفته دربرنامه صدای شما به همین موضوع می پردازیم.

شما راههای برون رفت از بحران کنونی را چگونه می بینید؟

سئوال و نظرخودرا می توانید شام پنجشنبه با تماس به شماره ذیل با ما شریک کنید.

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

و یاهم توسط پیامک یا اس ام اس به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ بفرستید.

همچنین می توانید سئوال ودیدگاه خود رابه این آدرس به ما ای میل کنید: dari@bbc.co.uk

اگرمایل هستید که ما به شما زنگ بزنیم، می توانید شماه تلفن خود را توسط پیامک به ما بفرستید.