استقلال افغانستان؛ با خارجی بی خارجی

در نوزدهم اگوست/ اوت سال ۱۹۱۹ میلادی امان الله خان پادشاه وقت افغانستان، استقلال کشورش را از امپراطوری بریتانیای کبیر اعلام کرد. از آن زمان تاکنون همه ساله از روز نوزدهم آگوست بعنوان روز استقلال افغانستان تجلیل می شود.

در سالهای اخیر و با توجه به حضور گسترده نیروهای نظامی حدود ۴۰ کشور جهان در افغانستان و همچنین حضور هزاران نیروی بریتانیایی، این سوال بصورت جدی مطرح بوده است که آیا در چنین وضعیتی می توان از روز استقلال تجلیل کرد؟ آیا می توان کشوری با شرایط و ویژگی های افغانستان را مستقل دانست؟

آیا می شود به مفاهیمی چون استقلال و آزادی از زاویه ای دیگری نگاه کرد؟

آصف معروف به به بهانه روز استقلال افغانستان در یک میزگرد رادیویی این سوالات را با حبیب الله رفیع مورخ در اکادمی علوم افغانستان، نصرالله ستانکزی استاد حقوق در دانشگاه کابل، و عبد الستار سعادت حقوقدان در میان گذاشته است که مشروح آن را می توانید بشنوید.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.