پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض نمایندگان مجلس افغانستان به رد صلاحیت ۹ نماینده

در ادامه جنجال‌های انتخاباتی در افغانستان، مجلس گفته رد صلاحیت ۹ نماینده غیر قانونی بوده. نماینده‌ها گفته‌اند هیچ نهادی صلاحیت ندارد نتایج انتخابات را تغییر دهد.

علی سلیمی از کابل گزارش می دهد.