پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه خشکسالی و کاهش شدید تولید گندم در افغانستان

وزرات زراعت افغانستان اعلام کرده نیاز این کشور به گندم وارداتي، امسال تقريباً سه برابر شده است. سال گذشته افغانستان هفتصد هزار تن گندم وارد کرد و امسال به حدود دو میلیون تن گندم وارداتی نیاز دارد. ادامه خشکسالی در شمال و شمال شرق افغانستان، عامل اصلی کاهش تولید گندم اعلام شده است.

ندا کارگر از ولایت پروان در شمال کابل گزارش مي‌دهد