پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیام ملا محمد عمر درباره پایان دادن به بحران افغانستان

رهبر گروه طالبان در پیامی به مناسبت عید فطر گفته است که برای پایان دادن به بحران کنونی افغانستان راههای مشروع قابل بررسی است. ملا محمد عمر گفته که عامل اصلی بحران افغانستان حضور نیرو های خارجی و عملکرد این نیرو هاست. رهبر طالبان تایید کرده که تماس هایی برای تبادل زندانیان با برخی از طرف ها صورت گرفته است. اما او گفته که این تماس ها نمی تواند به عنوان مذاکره صلح تلقی شود.

داود قاری‌زاده گزارش می‌دهد