پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست طالبان از مخالفان و اعلام آمادگی طالبان

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم تجلیل از عید فطر یکبار دیگر از مخالفان مسلح دولتش خواست دست از جنگ بکشند. این درخواست در چند سال گذشته بارها تکرار شده. اما اینبار رهبر طالبان نیز برای نخستین بار از آماده گی اش برای بررسی راههای به گفته او مشروع، برای پایان بحران در افغانستان گفته. خبرنگار ما نداکارگر از کابل گزارش میدهد.