پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلاه قره قلی از مشهورترین صنایع دستی افغانستان

روزگاری نماد تشخص و احترام در افغانستان بود. اما امروزه معدودی از آن استفاده می کنند. پوشیدن کلاه قره قلی (Qara Qoli) حالا برای خیلی ها فقط یک خاطره است. دست اندرکاران صنعت کلاه دوزی می گویند بازارشان را به دلیل ادامه ناامنی ها و حمایت نکردن دولت دارند از دست می دهند، در حالی که کلاه قره قلی از مشهور ترین صنایع دستی افغانستان است.

علی سلیمی، بی بی سی، گزارش می دهد.