روزنامه های کابل: دوشنبه، ۱۴ سنبله

جنجالهای انتخاباتی و معرفی جنجال برانگیز ۹ عضو جدید مجلس نمایندگان افغانستان امروز هم در صدر موضوع های مورد بحث روزنامه های چاپ کابل قرار دارد.

در پی ماهها جنجال بر سر انتخابات پارلمانی، هشت تن از ۹ تنی که به تازگی از سوی کمیسیون انتخابات به عوض ۹ عضو مجلس معرفی شده اند، روز شنبه ۱۲ سنبله/شهریور با حضور سنگین نیروهای پلیس در اطراف مجلس، معرفی شدند.

در مراسم معرفی و تحلیف آنها از ورود نمایندگان معترض و مخالف معرفی آنها در مجلس جلوگیری شد و در نتیجه اعضای جدید مجلس در حضور ۵۰ تن از نمایندگان طرفدار حکومت معرفی شدند.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود هشدار داده که اگر جناحهای درگیر در جنجال انتخابات پارلمانی افغانستان بدون عقب نشینی، بر مواضع قبلی خود پافشاری کنند، ادامه این جنجال پیامدهای بدی برای مردم، نمایندگان و نهادهای دولتی خواهد داشت.

به نظر این روزنامه، ادامه وضع موجود در مورد این جنجالها زمینه های بیشتری را برای تقابل میان نهادهای دولتی فراهم خواهد کرد و در نهایت منجر به بی ثباتی اوضاع امنیتی و بحران بی اعتمادی و مشکلات اقتصادی خواهد شد.

انیس در ادامه تاکید کرده که حل این بحران نیازمند فهم منافع ملی است و طرفهای دخیل در این جنجال باید بخاطر منافع ملی از منافع سازمانی و گروهی خود بگذرند و عقب نشینی در این مورد، نباید به شکست و قانون شکنی تعبیر شود.

روزنامه ویسا از مجلس نمایندگان به شدت انتقاد کرده و نوشته که اعضای این مجلس در چند ماه گذشته اصلا متوجه مسئولیت های اصلی خود نشده و بیشتر شکار بازیهای سیاسی در جنجالهای انتخاباتی شده اند که به تعبیر نویسنده، هیچ ربطی به نمایندگی آنها در مجلس ندارد.

ویسا در ادامه افزوده که منظور این نیست که مجلس نمایندگان با چشمان بسته از حکومت اطاعت کنند و در پی هر سخن درست و نادرست حکومت آمین بگوید، بلکه مهم این است که اعضای مجلس شکار محافلی نشوند که در راستای "برنامه های خارجی ها" در کشور فعالیت می کنند.

سرمقاله نویس ویسا شماری از نمایندگان مجلس را متهم کرده که تحت عنوان حمایت از قانون، تلاش دارند که به بحران انتخاباتی ادامه دهند. ویسا افزوده که اگر جلو آنها گرفته نشود، این امر به سنت نادرستی تبدیل خواهد شد که بر روند سیاسی در کشور اثر منفی بجا خواهد گذاشت.

هشت صبح در تتر اول خود پرسیده: "چهره‎های پر مدعای پارلمان کجایند؟" و در زیر آن عکسهای عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی، محمد محقق و میر ویس یاسینی را چاپ کرده است. به نظر نویسنده، آقایان قانونی و سیاف که "چهل روز پارلمان را به گروگان گرفته بودند، حالا جدال موجود را تماش می کنند".

روزنامه افزوده که آقای یاسینی با تامین ارتباط با نامزدهای معترض، هنوز هم هوای ریاست مجلس را در سر دارد و آقای محقق با سیاستهای "دوگانه" تلاش سود بردن از هر دو جناح را دارد. هشت صبح با لحن طعنه آمیزی افزوده که چهره های پر مدعای مجلس زمانی که امتیازی مطرح باشد در صف اول و در غیر آن غایب هستند.

این روزنامه در سرمقاله خود هشدار داده که "حیثیت و هویت مجلس در خطر است" و نمی توان امیدوار بود که کسی از بیرون از پارلمان بیاید و برای حل بن بست موجود در مجلس کاری انجام دهد. نویسنده افزوده که این خود مجلس است که با پرهیز از خشونت و توسل به ابزار قانونی، این مشکل را حل کند.

هشت صبح "خوشتن‌داری" نمایندگان مجلس در روز معرفی ۹ فردی که به تازگی وارد مجلس شده اند را ستایش کرده و نوشته که اگر آنها خویشتنداری نمی کردند، ممکن بود که بر اساس طرحی علیه پارلمان ریخته بودند، دروازه های مجلس بسته می شد.

ماندگار ۱۲ سنبله/شهریور، روز معرفی این ۹ تن به عنوان اعضای تازه مجلس را "برگ سیاه دیگری در تاریخ کشور" خوانده و نوشته که در این روز نیروهای مسلح با تانک و خودروهای زرهپوش مجلس را محاصره کردند و آنها را به عوض نمایندگان پیشین وارد مجلس کردند.

روزنامه افزوده که برخورد حکومت در این قضیه نشان داد که نظام کنونی چهره دیگری هم دارد که می تواند به زودی فضای کنونی کشور را تغییر دهد. ماندگار پرسیده وقتی که به خانه ملت این گونه بی احترامی شود، دیگر چه تضمینی وجود دارد که حکومت برای رسیدن به هر هدفی از "نظامیگری و خشونت" استفاده نکند.

نویسنده تاکید کرده که سازمان ملل و جامعه بین‎المللی نباید از اقدامهای "زورگویانه" حکومت افغانستان حمایت کنند و آنها اگر از این اقدامات حمایت کنند، زمینه برای شکل‌گیری "نظام دیکتاتور" در کشور هموار خواهد شد و آنگاه زیان آن به همه جهان خواهد رسید.

مطالب مرتبط