پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختران افغان در لباس‌های پسرانه؛ بررسی پدیده 'بچه پوش'

در ادامه گزارش‌های «زیر پوست افغانستان»، امروز نگاهی می‌اندازیم به یکی از پدیده‌های اجتماعی در این کشور که ممکن خیلی‌ها هنوز در مورد آن نشنیده‌اند. چگونه امکان دارد که سال‌ها در لباس پسرانه زندگی کرد و یک شبه دختر شد ؟ اینکار در افغانستان امکان پذیر است. در این کشور سنتی وجود دارد به نام "بچه پوش" و خانواده‌هایی که پسر ندارند، بخاطر پر کردن کمبود پسر، دختران شان را لباس پسرانه می پوشانند و آنها هم یک عمر در جلد پسران زندگی می کنند.

طاهر قادری داستان چند پسر پوشی را می گوید که به دلایل مختلف اینکار را کرده‌اند.