پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد رئیس شورای عالی صلح افغانستان از عملکرد طالبان

برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح، عملکرد طالبان در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و از این گروه به عنوان حرکتی فاجعه آفرین یاد کرده. او گفت که طالبان از میان نوجوانان سرباز گیری می‌کنند و به نام دین و مذهب آدم می‌کشند. آقای ربانی حدود دو سال پیش ریاست شورای عالی صلح افغانستان را برای آشتی با طالبان برعهده گرفت.

خبرنگار ما نداکارگر از کابل گزارش میدهد.