احمد شاه مسعود از زبان مسعود خلیلی

 احمد شاه مسعود و مسعود خلیلی حق نشر عکس bbc
Image caption مسعود خلیلی در کنار احمد شاه مسعود در تالار وزارت امور داخله، سال ۱۹۹۲

احمد شاه مسعود فرمانده ارشد مجاهدین در روز نهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی در یک حمله انتحاری کشته شد.

مسعود خلیلی، که در آن زمان سفیر افغانستان در دهلی بود، در روز حمله به عنوان مترجم او در کنارش بود و به شدت مجروح شد.

مسعود خلیلی اکنون سفیر افغانستان در اسپانیا است.

به باور تحلیلگران تاریخ سیاسی افغانستان احمدشاه مسعود که از زمره جوانان مسلمان بود و در اولین قیام ها و تحرکات علیه نظام سلطنت محمد ظاهرشاه و جمهوری محمد داود نقش داشت، شخصیت سیاسی پیچیده ای است که بنا بر طبعیت موقف و عملکردهایش در دوران های جداگانه دوستان و دشمنان زیادی داشته است.

او در دورانی وارد بازی قدرت شد که شیرازه افغانستان به عنوان یک کشور مستقل از هم پاشیده و وحدت ملی آن به شدت متأثر بود.

جنگ های تنظیمی بر سر کسب قدرت و مبارزه برای برتری جویی های قومی در سالهای ١٩٩٢ تا ١٩٩٧شرایط تلخی را مسلط کرد که دامن بسیاری از رهبران و شخصیت های مبارز را لکه دارکرد.

مسعود خلیلی شب پیش از کشته شدن احمد شاه مسعود نیز با او بوده و آنگونه که خودش می گوید تا پاسی از شب باهم در مورد مسایل سیاسی و تعیین سیاست های بعدی علیه پیشروی های طالبان و نگرانی از استقرار نیروهای بیشتر القاعده در قلمرو افغانستان صحبت کرده اند.

آصف معروف به بهانه دهمین سالروز کشته شدند احمدشاه مسعود، با مسعود خلیلی گفت و گو کرده، از او در مورد خاطرات آخرین روزهای بودنش با مسعود پرسیده و اینکه پس از ده سال نگاهش به مسعود و کارنامه او چگونه است