پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طالبان و واقعه یازده سپتامبر

حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی وضعیت جهانی را کاملا دگرگون کرد. اما بزرگترین تأثیر آن بر افغانستان بود که منجر به سرنگونی رژیم طالبان شد. طالبان در آن زمان درباره حملات یازده سپتامبر چه فکر می کردند و ده سال پس از این حملات، آنها در چه وضعی قرار دارند؟

علی سلیمی از کابل گزارش می دهد.