روزنامه های کابل: سه شنبه، ۲۲ سنبله

گزارش دیده بان حقوق بشر در مورد کارکرد پلیس محلی افغانستان و چگونگی قرارداد استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، از مسایل مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود گزارش تازه دیده بان حقوق بشر را در مورد اتهامات نقض حقوق بشر به پلیس محلی افغانستان بررسی کرده است.

این روزنامه نوشته که انتشار چنین گزارش هایی در مورد پلیس افغانستان، می تواند برای کل نیروهای امنیتی این کشور که به نوشته روزنامه، در بسیاری موارد با جان و استخوان خود به پاسداری از این کشور می پردازند، مایه سرافکندگی باشد.

هشت صبح نوشته که پلیس افغانستان در کنار اینکه با فساد آغشته است، اما در مواردی براستی به تامین امنیت پرداخته و این مسئله نباید نادیده گرفته شود.

روزنامه هشت صبح از این رو از دولت افغانستان خواسته است که برای جلوگیری از بدنامی کل نیروهای امنیتی، عده ای را که در صفوف این نیروها به نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم می پردازند، شناسایی و مجازات کند.

روزنامه ماندگار، بحث ایجاد روابط درازمدت میان افغانستان و آمریکا و امضای اعلامیه مشترک در این زمینه را از مهم ترین مسایل برای سرنوشت سیاسی و اقتصادی افغانستان دانسته است.

این روزنامه نوشته که حلقات سیاسی مختلف در افغانستان، در رابطه به روابط درازمدت با آمریکا به دو نظر هستند، یکی اینکه ایجاد اینگونه روابط به ضرر افغانستان است و به ادامه خشونتها در این کشور کمک می کند، و نظر دوم اینکه روابط با آمریکا، تضمین کننده امنیت و ثبات و رشد اقتصادی افغانستان است.

ماندگار اما افزوده که اداره رئیس جمهور کرزی ظرف این همه سال نتوانسته به نظر واحد و سیاست مشخصی در رابطه به آمریکا دست پیدا کند.

این روزنامه نوشته که به همین دلیل، افغانستان در سردرگمی قرار گرفته و نمی تواند در مورد یکی از مهم ترین مسایلی که به آینده و حال این کشور ربط دارد، تصمیم بگیرد.

روزنامه چراغ نیز در سرمقاله خود به همین مسئله پرداخته و امضای قرارداد استراتژیک با آمریکا را به نفع افغانستان دانسته است.

این روزنامه نوشته که افغانستان هنوز مورد تهدید کشورهای همسایه و منطقه است و نیاز است تا با قدرت های بزرگ دنیا، پیمان همکاری ببندد.

چراغ نوشته که امضای قرارداد همکاری دراز مدت با آمریکا، "ضربه شدید روانی" به گروه های تروریستی و حامیان آنها خواهد بود که انتظار دارند با خروج نظامیان بین المللی از افغانستان در سال ۲۰۱۴، یک بار دیگر افغانستان را لانه خود بسازند.

روزنامه اراده نوشته است که تامین امنیت و ثبات در افغانستان، در گرو "صداقت" پاکستان در همکاری با این کشور در زمینه مبارزه با گروه های تروریستی است.

این روزنامه نوشته که جامعه جهانی نیز حالا به این واقعیت پی برده و از این رو، دیدارهای دپلماتیک مقامات غربی و نیز مسئولان ناتو با مقامات پاکستانی بیشتر شده است.